Podvojné účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Ostatné

Kontaktujte nás ohľadom cien za poskytnuté služby:
Mitros – Marta Smoláková
Mob: 0905 524 426
Email: info@mitros.sk

Štatistické výkazy (jednorázové, mesačné, kvartálne, ročné a iné)

Daňové priznanie pre zamestnanca, závislá činnosť

Ekonomické, finančné a daňové poradenstvo

- Cena za ekonomické, finančné a daňové poradenstvo vypracované a potvrdené daňovým poradcom, alebo audítorom bude stanovená dohodou.

Ceny za poskytnutie ostatných príležitostných (ad-hoc) služieb budú stanovené individuálne po dohode s klientom a na základe požiadaviek a náročnosti danej služby. Napríklad: kontrola vedenia účtovníctva, vystavovanie faktúr, evidencia skladového hospodárstva, príkazy na úhradu, atď.

Kontaktujte nás ohľadom cien za poskytnuté služby:
Mitros – Marta Smoláková
Mob: 0905 524 426
Email: info@mitros.sk

Na tomto mieste nájdete všetky informácie pohromade a môžete si ich pohodlne vytlačiť.