zbierka.sk - Zbierka zákonov na Internete (Obchodný vestník, Finančný spravodajca)
orsr.sk - Obchodný register na Internete
government.gov.sk/adresarinstitucii - Adresár inštitúcií v SR (ministerstvá, úrady)
finance.gov.sk - Ministerstvo Financií
drsr.sk - Daňové riaditeľstvo Slovenskej Republiky
nbs.sk - Národná Banka Slovenska
statistics.sk - Štatistický úrad SR
obcan.sk - Verejný informačný portál pre občanov SR
euroinfo.gov.sk - Všetko o SR a Európskej únií