Firma poskytuje kompletné vedenie a spracovanie jednoduchého aj podvojného účtovníctva fyzickým aj právnickým osobám v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z., pomocou ekonomického softvéru na základe predložených dokladov.

Firma Mitros stavia na skúsenostiach a dlhoročnej praxi majiteľa v odbore účtovníctva a daní. Firma sa usiluje o stabilné postavnie na slovenskom trhu a jej zamestnanci sa každoročne zúčastňujú na rôznych seminároch a workshopoch ohľadom zmien a úprav v účtovníctve, daniach a iných ekonomických náležitostiach, aby zaručili kvalitu a aktuálnosť poskytovaných služieb.

Poskytujeme svoje služby 25 až 30 firmám každý rok. Účtovnícke služby poskytujeme flexibilne spoločnostiam vo všetkých oblastiach hospodárstva, bez ohľadu na veľkosť firmy alebo počet zamestnancov.

Medzi našich klientov patria alebo patrili firmy z týchto oblastí:

stavebná činnosť, reštauračné zariadenia, špedičná činnosť, distribúcia, nákup a predaj tovaru, súkromný lekári, poľnohospodárska činnosť, prenájom budov, sprostredkovanie, servisná činnosť, dovoz a vývoz tovaru, cestovné kancelárie, poradenstvo, vývoj elektronických zariadení, a iné...

Na tomto mieste nájdete všetky informácie pohromade a môžete si ich pohodlne vytlačiť.